Current Faculties

photograph name Subject qualification
Dr.AZAD CHANDRA SHEKHAR PRASAD CHAURASIA
(PRINCIPAL)
VINAY KUMAR SINGH CHEMISTRY M.SC , PHD
GANESH KUMAR M.H.W M.A.,D.N.H.E.
ARUN PRAKASH SCIENCE & MATH M.SC , B.ED
DR ARUN DAYAL MATHEMATICS
UPENDRA PRASAD COMPUTER SCIENCE B.SC DIPLOMA
AKHILESH KUMAR JHA PHYSICS M.SC
MITHLESH KUMAR RANJAN ENGLISH M.A , M.ED
DR RAMENDRA KUMAR MATH M.SC , PH.D,B.ED
BARUN KUMAR GEOGROPHY M.A , B.ED
SHANTI KUMARI M.SC (PHYSICS & MATH) , B.ED
KIRAN JHA M.A (HINDI) , B.ED
LILAWATI KUMARI SOCIAL SCIENCE M.A (B.T)
MARIDULA KUMARI B.SC (ZOOLOGY HONS) , B.ED
CHITRALEKHA M.A , B.ED
KUMARI SUDHA B.A , B.T
PUSHPA KUMARI ACHARYA
SHAHANAZ BANO M.A , B.T
GHAZALA TARANNUM M.A , B.T
INDU KUMARI SHINHA
INDU SINHA
TARIQUE RASHEED M.A , M.ED
SAROJ RAJ
BIBHA KUMARI M.SC , B.ED
NUTAN
PRATIBHA KUMARI M.SC , B.ED
ARUN PRAKASH
SABA BADRE SABA NOORI
DR. SEEMA KUMARI M.A (POLOTICAL SCIENCE) , B.ED , PH.D.
MANJU KUMARI
ARCHANA SINGH BOTANY(+2)
BABY KUMARI HINDI(+2)